O nás

TIE NAJLEPŠIE PRÁVNICKÉ SLUŽBY UŽ OD ROKU ..

Ako zakladateľ advokátskej kancelárie som absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Moja profesionálna kariéra právnika sa začala prácou právnika v justícii a po niekoľkoročnej práci v tejto oblasti a po absolvovaní justičnej skúšky som sa rozhodol pôsobiť ako samostatný advokát. V pôsobení v rámci justície som sa snažil hľadať zmysel pre právo v spojení so zmyslom pre zodpovednosť. Táto cesta mi pomohla k utvoreniu si nadhľadu v práve a jeho inštitútoch.

Celé moja práca právnika v justícii smerovala k službe ľuďom prostredníctvom advokácie. Byť advokátom vnímam ako svoje životné poslanie, ako službu pre ľudí pri uplatňovaní a ochrane ich práv a záujmov.

Zastávam názor, že v práci advokáta je dôležitý ľudský prístup ku každému klientovi s poukazom na jeho skutočné potreby. Pri spolupráci s klientom je dôležitá spoľahlivosť, kde sa klient môže na advokáta spoľahnúť nielen na odbornej úrovni. Pod ľudskosťou rozumiem aj slušnosť nielen voči klientom, ale aj voči ostatným účastníkom (stranám), advokátom, orgánom verejnej moci minimálne na úrovni advokátskej etiky.

Právne vedomie či už fyzických alebo právnických osôb vzhľadom na potreby súčasného sveta nie je na dostatočnej úrovni, preto si myslím, že poslaním advokácie je aj podrobne informovať klientov o ich právnom probléme zo všetkých hľadísk. Až potom môže výsledné riešenie pre klienta prospešné a splní jeho potreby nielen v súčasnosti, ale aj do budúcnosti.

Odbornosť, profesionalita a zmysel pre zodpovednosť sú vlastnosti, ktoré by mal byť pri výkone advokácie samozrejmé s cieľom napĺňať poslanie advokácie.

mgr. Richard Kováč