Mobilná kancelária

Poskytujem komplexné právne služby s cieľom spracovať úplne požiadavku klienta, bez potreby ďalšej intervencie klienta - právne služby na kľúč. Za tým účelom spolupracujem so znalcami, notármi, exekútormi a inými advokátmi. Pod právnymi službami na kľúč treba rozumieť napr. založenie a príprava obchodnej spoločnosti priamo na podnikanie, kompletný servis ohľadom prevodu nehnuteľností, mimosúdne riešenie sporov a pod.

Právne služby poskytujem na celom území Slovenskej republiky najmä však v Nitre a Nitrianskom kraji. Sídlo advokátskej kancelárie je v obci Horné Lefantovce neďaleko Nitry.

Mobilná kancelária

Právne služby však viem po predchádzajúcej dohode priamo poskytnúť aj mimo sídla advokátskej kancelária, mimo úradných hodín, flexibilne podľa požiadaviek a časovej dostupnosti klientov, prostredníctvom mobilnej kancelárie Na Vami zvolenom mieste zabezpečím kompletný právny servis, napr. pri autorizácii zmlúv o prevode nehnuteľností.

Za služby a poskytovanie právnej pomoci požadujem odmenu zásadne podľa advokátskej tarify - Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, pričom preferujem dohodu o výške odmeny medzi mnou a klientom.Prvý kontakt s klientom je spravidla bezplatný, taktiež v odôvodnených prípadoch poskytujem i bezplatnú právnu pomoc, pričom vychádzam zo zásady, že každý má právo na prístup k právnej pomoci aj keď mu to jeho momentálne majetkové pomery nedovoľujú.

Kontaktný formulár