Advokátska kancelária 
Mgr. Richarda Kováča 

poskytuje komplexné právne služby

 so všeobecným zameraním. 

Na prvom mieste kvalita

Základy našej práce sú profesionálny prístup, odborná úroveň a proaktívne riešenie s dôrazom na výsledok. 


Ľudský prístup

Každý klient je pre nás výnimočný, preto k nemu pristupujeme vždy individuálne s dôrazom na jeho potreby.

Právne služby

Právo nehnuteľností

Trestné právo

Rodinné právo

Občianske právo

Správne právo

Dedičské právo

Obchodné právo

Správne právo

Pracovné právo

Služby mobilnej kancelárie

Naším klientom ponúkami služby mobilnej kancelárie.


Elektronické služby

Chcete nás kontaktovať?